HISTORY

แกรนด์ ทรีนีตี้ ก่อตั้งด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์บริหารโครงการ
และบริหารงานก่อสร้าง มากกว่า
10 ปี ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จากบริษัทชั้นนำของประเทศ ร่วมพัฒนาโครงการมากกว่า
20 โครงการ
เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ ยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น

HISTORY

แกรนด์ ทรีนีตี้ ก่อตั้งด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์บริหารโครงการ
และบริหารงานก่อสร้าง มากกว่า
10 ปี ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จากบริษัทชั้นนำของประเทศ ร่วมพัฒนาโครงการมากกว่า
20 โครงการ
เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ ยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น

HISTORY

แกรนด์ ทรีนีตี้ ก่อตั้งด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์บริหารโครงการและบริหารงานก่อสร้าง มากกว่า 10 ปี ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทชั้นนำของประเทศ ร่วมพัฒนาโครงการมากกว่า 20 โครงการเรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ ยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น

OUR VISION

สำหรับ แกรนด์ ทรีนีตี้ "บ้าน" ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักอาศัย
แต่เป็นพื้นที่ที่ให้ความสมดุลในการใช้ชีวิต

เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการให้มีคุณค่ามากกว่า “เพียงแค่ที่พักอาศัย”
ด้วยการสร้างสมดุลการชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตและการทำงาน
การพักผ่อนและสุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตและสังคม เพราะเราเชื่อว่า
โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้ชีวิตสมดุลได้มากที่สุดนั้น
คือมูลค่าและคุณค่าที่ดีที่สุด

OUR MISSION

 • แกรนด์ ทรีนีตี้ จะเป็นแบรนด์อันดับแรกๆ ที่ผู้คนนึกถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยคุณภาพ
  สูงกว่ามาตรฐาน พร้อมนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 • มุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่พักอาศัย โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลในการใช้ชีวิต
 • ใส่ใจในการเลือก คัดสรร และทุกรายละเอียดของชีวิต เพื่อให้ทุกสิ่งที่เราสร้าง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
 • ยึดมั่นในทัศนคติของการสร้างบ้านทุกหลังให้เหมือนบ้านของตัวเอง ด้วยประสบการณ์ความชำนาญ
  ร่วมกับความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ
 • ให้ความสำคัญในเรื่องงานบริการ เราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ
OUR VISION

สำหรับ แกรนด์ ทรีนีตี้ "บ้าน"ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักอาศัย
แต่เป็นพื้นที่ที่ให้ความสมดุลในการใช้ชีวิต

เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการให้มีคุณค่ามากกว่า “เพียงแค่ที่พักอาศัย”
ด้วยการสร้างสมดุลการชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตและการทำงาน
การพักผ่อนและสุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตและสังคม เพราะเราเชื่อว่า
โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้ชีวิตสมดุลได้มากที่สุดนั้น
คือมูลค่าและคุณค่าที่ดีที่สุด

OUR MISSION

 • แกรนด์ ทรีนีตี้ จะเป็นแบรนด์อันดับแรกๆ ที่ผู้คนนึกถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน พร้อมนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 • มุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่พักอาศัย โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลในการใช้ชีวิต
 • ใส่ใจในการเลือก คัดสรร และทุกรายละเอียดของชีวิต เพื่อให้ทุกสิ่งที่เราสร้าง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
 • ยึดมั่นในทัศนคติของการสร้างบ้านทุกหลังให้เหมือนบ้านของตัวเอง ด้วยประสบการณ์ความชำนาญร่วมกับความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ
 • ให้ความสำคัญในเรื่องงานบริการ เราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ
OUR VISION

สำหรับ แกรนด์ ทรีนีตี้ "บ้าน" ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักอาศัย แต่เป็นพื้นที่ที่ให้ความสมดุลในการใช้ชีวิต

เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการให้มีคุณค่ามากกว่า “เพียงแค่ที่พักอาศัย” ด้วยการสร้างสมดุลการชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตและการทำงานการพักผ่อนและสุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตและสังคม เพราะเราเชื่อว่าโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้ชีวิตสมดุลได้มากที่สุดนั้นคือมูลค่าและคุณค่าที่ดีที่สุด

OUR MISSION

 • แกรนด์ ทรีนีตี้ จะเป็นแบรนด์อันดับแรกๆ ที่ผู้คนนึกถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน พร้อมนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 • มุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่พักอาศัย โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลในการใช้ชีวิต
 • ใส่ใจในการเลือก คัดสรร และทุกรายละเอียดของชีวิต เพื่อให้ทุกสิ่งที่เราสร้าง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
 • ยึดมั่นในทัศนคติของการสร้างบ้านทุกหลังให้เหมือนบ้านของตัวเอง ด้วยประสบการณ์ความชำนาญร่วมกับความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ
 • ให้ความสำคัญในเรื่องงานบริการ เราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

125 Satriwitthaya2 Rd.
Lat Phrao, Bangkok 10230

COPYRIGHT ©️ 2020, GRAND TRINITY DEVELOPMENT CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.

CONTACT US

125 Satriwitthaya2 Rd.
Lat Phrao, Bangkok 10230

COPYRIGHT ©️ 2020, GRAND TRINITY DEVELOPMENT CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.

125 Satriwitthaya2 Rd. Lat Phrao, Bangkok 10230

COPYRIGHT ©️ 2020, GRAND TRINITY DEVELOPMENT CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.

แกรนด์ ทรีนีตี้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลต่างๆให้ดีที่สุดสำหรับคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า